Valvomoratkaisut ammatti- ja viranomaiskäyttöön

Valvomot


Meillä on monivuotinen kokemus digitaalisten valvomoratkaisujen toimittamisesta ammatti-
ja viranomaiskäyttöön ympäri maan. Voit kääntyä luottamuksella puoleemme kaikissa
sovelluksissa, joissa tarvitaan 24/7/365-toimintavarmuutta sekä tehokasta tiedonvälitystä.

Suunnittelemme, toteutamme ja annamme järjestelmän käyttökoulutuksen. Asiakkaitamme
ovat muun muassa pelastuslaitokset, puolustusvoimat ja liikennevirasto.

 

Ota yhteyttä

Valikoimaamme kuuluvat muun muassa seuraavat tuotteet ja ratkaisut:

 

EXTRON-NÄYTTÖSEINÄPROSESSORIT

Extron Electronics (USA) on kenties tunnetuin AV-integraatiotuotteiden valmistaja
maailmalla, jonka valtavaan tuotevalikoimaan kuuluu HDMI / DVID ja VGA-valitsimia, -
kytkimiä, -matriiseja, -vahvistimia, -skaalaimia sekä näyttöseinäprosessoreita. Yritys
valmistaa lisäksi myös AV-streaming teknologiaa, CAT-parikaapeli- ja valokuitutekniikkaa sekä paljon muita AV-alan tuotteita ja tarvikkeita. Extronin valtava tuotevalikoima on asiakkaamme käytettävissä nopealla toimitusajalla tarjoten kustannustehokkaat ratkaisut lähes mihin tahansa AV- tai esitystekniseen ongelmanratkaisuun.


Extron on panostanut Euroopan markkinoille oman tytäryhtiönsä ja keskusvarastonsa avulla tarjoten luotettavat toimitukset ja tuotetuen myös suomalaisille asiakkaille.

 

KAPEAREUNAISET LCD- ja LED NÄYTÖT

Toimitamme eri valmistajien näyttöratkaisuja. Näyttöseinän (VideoWall) näyttöjen yksi
vaatimus on näyttöjen välisen reunan näkymättömyys (Seamless). Maailman suurimpien näyttötekniikan alkuperäisvalmistajien joukosta olemme valinneet parhaat ja kustannustehokkaat ratkaisut asiakkaidemme valvomoihin.,.

Kaikille valvomo näytöille on ominaista hyvä erottelukyky (4 K = UHD) ja kontrastisuhde sekä kirkkaus ja laaja katselukulma sekä erinomainen hinta-laatusuhde.

 

MODULAARISET NÄYTTÖSEINÄPROSESSORIT

Kun kyseessä on useamman kuvalähteen näyttäminen näyttöseinällä, vaaditaan
esityslaitteelta suurta luotettavuutta. PixelNet® on uusi vallankumouksellinen tapa
kaapata, jakaa, hallita ja esittää kuvaa analogisista tai digitaalisista kuvalähteistä.
Perustuen raskaan sarjan kommunikaatiotekniikkaan PixelNet® hyödyntää Gigabit
Ethernet - ja Ethernet-valitsimia korkearesoluutioisen reaaliaikaisen kuvasignaalin
välittämisessä. Rakenne on täysin modulaarinen ja hajautettu (kaapelointina edullinen CAT6-parikaapeli).

PixelNet® tarjoaa ainutlaatuisen joustavan tavan luoda huipputoimivia ja erittäin vikasietoisia näyttöseinätoteutuksia.

 

LEYARD / PLANAR – LCD- ja LED – NÄYTTÖSEINÄT. MYÖS SUOSITUT LG, SAMSUNG; FINLUX JA SHARP näytöt

Valvomoasiakkaamme, jotka tarvitsevat lähes saumattoman ja isokokoisen
näyttöseinäratkaisun sekä keskeytyksettömän 24/7-käyttövarmuuden osaavat varmasti arvostaa Leyard / Planarin -LCD- LED näyttöseinää.

LCD- ja LED näyttöseinälle on ominaista ohut ja lähes saumaton mekaaninen rakenne, joka takaa isonkin kuvan eheyden, optimaalisen jäähdytyskyvyn sekä helpon huollon ja maksimaalisen käyttöajan.

Videonäyttöseinän voi ratkaista myös muiden toimittajien näytöillä; FINLUX, SAMSUNG, LG ja SHARP

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Ep-Group Oy (Y-2332850-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Matti Nakari
040 715 7091
matti.nakari@ep-group.fi

Henkilörekisterin nimi

Ep-Group Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Ep-Group Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
matti.nakari@ep-group.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna