Digitaaliset INFO-esitysjärjestelmät ja myymälämainontaratkaisut

Digital Signage ja INFO

 

Näyttöjen ja Digital Signage -mediatoistimien sekä sisällönhallintaohjelmistojen edullinen
hintakehitys mahdollistaa nykyään tehokkaan digitaalisen esitystekniikan käytön
myymälöissä, oppilaitoksissa sekä yritysten ja organisaatioiden julkisissa tiloissa.
Digitaalista informaation jakoa käytetään; mainostamiseen, tiedottamiseen ja
opastamiseen yritysten ja organisaatioiden tiloissa.

 

Ota yhteyttä

Valikoimaamme kuuluvat muun muassa seuraavat tuotteet ja ratkaisut:

 

iAdea ADFOTAIN BASIC JA PROFESSIONAL INFO-ESITYSRATKAISUT

Adfotain-järjestelmän hallinta tapahtuu tavallisella PC-tietokoneella helppokäyttöisen
Adfotain Manager Express (AME) -medianhallinta- ja ajastusohjelmiston kautta. Adfotain
Basic - ja Professional INFO -esitysratkaisut on tarkoitettu käytettäväksi LAN/VPN-
lähiverkkoympäristöissä tai USB-liitännällä hallittavina yksittäisinä "stand-alone"-esityspisteinä.

Mediatoistimissa käytettävä tekniikka, Embedded Linux/RISC-prosessoriyhdistelmä, on
optimoitu Digital Signage -esityskäyttöön. Järjestelmien moderni tekniikka ei rajoita
käyttöalueita, joten ne sopivat yhtä hyvin oppilaitoksen tai yrityksen
informaatiojärjestelmäksi kuin digitaaliseen myymälämarkkinointiinkin.

Lisätietoa saat oheisesta linkistä:

https://www.iadea.com/

 

MEDIATOISTIMET JA DIGITAL SIGNBOARD -NÄYTTIMET

IAdea Corporation on Adfotain Manager Express LAN-medianhallintaympäristön,
DigiSignage-INFO-järjestelmien, IAdea RISC/SMIL mediatoistimien sekä integroitujen ja
verkotettujen Digital Signboard näyttölaitteiden valmistaja. iAdean Digital Signage
mediatoistimia, erityisesti SMIL-pohjaisia versioita, tukevat lähes kaikki johtavat Digital Signage ratkaisujen valmistajat muun muassa Signagelive.

IAdean mediatoistimia saa sekä normaaliin Ethernet-liitäntään tai langattomaan verkkoon
varustettuna sisäisellä WiFi-vastaanottimella ja ulkoisella antennilla. Lähtökohtaisesti
kaikkia IAdean valmistamia esityslaitteita hallitaan veloituksetta mukana toimitettavan,
erittäin helppokäyttöisen Adfotain Manager Express -ohjelmiston avulla.

 

SIGNAGELIVE PILVIPOHJAINEN DIGITAL SIGNAGE -KOKONAISRATKAISU

Signageliven INFO -esitysjärjestelmät (Info-TV) edustavat täysin uudenlaista ajattelua.
Kaikkialla maailmassa pilvipohjaiset SaaS-sovellusvuokraukseen (Software as a Service)
perustuvat ratkaisut ovat lisääntyneet voimakkaasti. Digital Signage -tekniikka ei tee tässä suhteessa poikkeusta.

Signagelive Basic - ja Professional -ratkaisut ovat aitoja, globaaleja SaaS-
sovellusvuokrausperusteisia INFO-järjestelmätoteutuksia, joiden ajastus ja hallinta
tapahtuu normaalin web-selaimen avulla. Selain muodostaa käyttöliittymän signagelive-
pilvessä oleviin eri sovellusohjelmiin sekä pilveen ladattuun esityssisältöön.
Käyttäjän ei tarvitse hankkia mitään sovellusohjelmistoja, palvelimia eikä huolehtia
esitysmateriaalin varakopioinnista, ajuri- tai ohjelmistopäivityksistä. Edellytyksenä on vain
toimiva internetyhteys esityspisteeseen. Signagelive-pilvipalvelu vastaa automaattisesti
luodun esityslistan ja siihen liittyvän sisällön lataamisen valittuun esityspisteeseen
haluttuna ajankohtana sekä valvoo esitysjärjestelmän toimintaa.

 Lisätietoa saat meiltä ja oheisesta linkistä:

https://signagelive.com/

 

PROFESSIONAL-LCD- JA LED-NÄYTÖT

Toimitamme FINLUX,LG, PLANAR- sekä SAMSUNG-merkkisiä ammattitason
näyttölaitteita 24/7/365-käyttöön. Tarjoamamme mallit soveltuvat nimenomaan digital
signage - ja INFO-esityskäyttöön, jossa vaaditaan maksimaalista luotettavuutta sekä mahdollisimman korkealaatuista kuvaa.

Valikoimaamme kuulu myös modulaarisia näyttöseinäratkaisuja useilta toimittajilta
kaikenkokoisiin ja muotoisiin installaatioihin. Meiltä saat myös kaikki asiaankuuluvat jalustat ja kiinnitystarvikkeet.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Ep-Group Oy (Y-2332850-0)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Matti Nakari
040 715 7091
matti.nakari@ep-group.fi

Henkilörekisterin nimi

Ep-Group Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Ep-Group Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
matti.nakari@ep-group.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna